Havi befektetői hírlevél

Tájékoztatás

 

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

A Magyar Nemzeti Bank a H-JÉ-III-9/2017 számú határozatával a Globeserv Alapkezelő Zrt tevékenységi engedélyét 2017. március 23-i hatállyal visszavonta.

Ennek következtében a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alappal, a Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alappal és a Horizon Nemzetközi Kötvény Alappal a 2016.december 30-án kötött forgalmazási szerződést 2017.március.23-án felmondta.

Budapest, 2017. április 27.

 

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

 

Tájékoztatás

                                                                Tisztelt Befektetőink!

A Globeserv Alapkezelő Zrt. a mai napon a sajtóból értesült, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-9/2017 számú határozatával visszavonta az alapkezelő tevékenységi engedélyét.

A helyzet tisztázásáig szíves türelmüket kérjük.

Budapest, 2017. április 11.

 

 

Tisztelettel: Globeserv Alapkezelő Zrt

Tájékoztatás

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve örömmel tájékoztatja a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

2017.03.28-án a Magyar Nemzeti Bank elvárásának és törvényi kötelezettségének eleget téve a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. fő tulajdonosa 130 millió Ft likvid pénzeszközzel növelte meg az alapkezelő szavatoló tőkéjét, így összességében  269 millió Ft  szavatoló tőke áll rendelkezésre.

Budapest, 2017. március 29.

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

Tájékoztatás

 

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

  1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel kötött forgalmazási szerződés szerint a Horizon Nemzetközi Részvény Alap “B” és “C” sorozat, valamint a Mont Blanc Nemzetközi Kötvény  Alap “B” sorozat befektetési jegyeinek forgalmazása 2017.03.01-től megkezdődött. A befektetési jegyek értékesítése a Takarékbank központi fiókjában történik. ( Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1122 Budapest,Pethényi köz 10)

 

Budapest, 2017. március 13.

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

TAJÉKOZTATÁS a részvényesek nevéről, illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A Globeserv Alapkezelő (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 6/a.; cégjegyzékszám: Cg-01-10-044375, a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formáról és kezelőiről,valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  2014.évi XVI. törvény 167.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit és az érintetteket, hogy a Társaság tulajdonosi szerkezete a következőképpen alakul: Vorient Zrt 60,04%,Pércsy Ákos 29,97%,Tóth Mihály 9,99%.

 

 

 

Budapest,2017.02.24 

 

Globeserv Alapkezelő

Tájékoztatás

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

Az MNB a H-KE-III-112/2017.számú határozatával jóváhagyta a Reálszisztéma Nyíltvégű

Ingatlanbefektetési Alap kezelési szabályzatának módosítását. A módosított szabályzat a honlapunkon megtekinthető.

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap neve 2017.02.15-től BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap névre változott.

A Takarékbankkal kötött forgalmazási szerződés szerint a BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2017.02.17-től megkezdődött. A befektetési jegyek értékesítése a Takarékbank központi fiókjában történik. ( Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1122 Budapest,Pethényi köz 10)

 

Budapest, 2017. február 21.

 

 

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Tájékoztatás

 

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

  1. Az MNB a H-KE-III-76/2017.számú határozatával jóváhagyta a Globeserv Marco-Polo Nemzetközi Részvény Alap kezelési szabályzatának módosítását. A módosított szabályzat a honlapunkon megtekinthető.

    A Globeserv Marco-Polo Nemzetközi  Részvény Alap neve 2017.02.01-től Horizon Nemzetközi Részvény Alap névre változott.

 

  1. Az MNB a H-KE-III-78/2017.számú határozatával jóváhagyta a Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap kezelési szabályzatának módosítását. A módosított szabályzat a honlapunkon megtekinthető.

 

A Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap neve 2017.02.01-től Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alapra változott.

 

  1. A Takarékbankkal kötött forgalmazási szerződés szerint a Horizon Nemzetközi Részvény Alap “A” sorozat és a Mont Blanc Nemzetközi Kötvény  Alap “A” sorozat befektetési jegyeinek forgalmazása 2017.02.01-től megkezdődött. A befektetési jegyek értékesítése a Takarékbank központi fiókjában történik. ( Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1122 Budapest,Pethényi köz 10)

 

Budapest, 2017. február 07.

 

 

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

 

 

                     

                       

 

 

 

 

Tájékoztatás Bankszünnapról

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap, a Horizon Nemzetközi Részvény Alap (korábbi neve: Globesev Marco-Polo Nemzetközi részvény Alap), a Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (korábbi neve: Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap)  és a Bauer& Berger zártkörű Ingatlanbefektetési Alap(korábbi neve: Amston Zártkörű Ingatlanbefektetési Alap) letétkezelője az Erste Bank Hungary Nyrt 2017.02.06-án bankszünnapot tart.

Erre a napra vonatkozó nettó eszközérték nem kerül megállapításra.

A bankszünnap nem minősül forgalmazás elszámolási napnak, így ezen a napon a forgalmazás szünetel.

Kérjük szíves megértésüket.

 

Budapest, 2017. február 01.

 

 

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Tájékoztatás

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

A Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlan Alap, Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap, és a Globeserv Marco-Polo Nemzetközi Részvény Alap forgalmazása az elmúlt időszakban forgalmazó partner váltása miatt fel volt függesztve.

A Magyar Takarékbank Zrt-vel kötött forgalmazási megállapodással összefüggésben az alapkezelési szabályzatok módosításait a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. az előírásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank részére jóváhagyásra megküldte.

A fentiek értelmében a Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlan Alap forgalmazásának felfüggesztését saját hatáskörben 2017. február elsejével megszüntetjük.

A Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap, és a Globeserv Marco-Polo Nemzetközi Részvény Alap FORINT sorozatai forgalmazásának felfüggesztése 2017. február elsejével lejár, meghosszabbítását nem kérelmezzük a Magyar Nemzeti Banktól.

A Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap, és a Globeserv Marco-Polo Nemzetközi Részvény Alap EURÓ sorozatok forgalmazásának indulása előreláthatólag 2017. március elsejétől várható a forgalmazóval kötött szerződéssel összhangban.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a tényleges forgalmazás csak a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyó határozata után kezdődhet el, melyről közzététel formájában haladéktalanul tájékoztatást adunk.

 

 

Budapest, 2017. január 31.

 

 

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Tájékoztatás részvényesek tulajdoni és szavazati hányadáról

TAJÉKOZTATÁS!

a  részvényesek nevéről, illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A Globeserv Alapkezelő (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 6/a.; cégjegyzékszám: Cg-01-10-044375, a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formáról és kezelőiről,valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  2014.évi XVI. törvény 167.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit és az érintetteket, hogy a Társaság tulajdonosi szerkezete a következőképen alakul: Vorient Zrt 60%,Tóth Mihály 40%.

 

 

 

Budapest,2016.01.30 

 

Globeserv Alapkezelő