Havi befektetői hírlevél

Tájékoztatás

 

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

  1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel kötött forgalmazási szerződés szerint a Horizon Nemzetközi Részvény Alap “B” és “C” sorozat, valamint a Mont Blanc Nemzetközi Kötvény  Alap “B” sorozat befektetési jegyeinek forgalmazása 2017.03.01-től megkezdődött. A befektetési jegyek értékesítése a Takarékbank központi fiókjában történik. ( Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1122 Budapest,Pethényi köz 10)

 

Budapest, 2017. március 13.

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

TAJÉKOZTATÁS a részvényesek nevéről, illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A Globeserv Alapkezelő (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 6/a.; cégjegyzékszám: Cg-01-10-044375, a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formáról és kezelőiről,valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  2014.évi XVI. törvény 167.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit és az érintetteket, hogy a Társaság tulajdonosi szerkezete a következőképpen alakul: Vorient Zrt 60,04%,Pércsy Ákos 29,97%,Tóth Mihály 9,99%.

 

 

 

Budapest,2017.02.24 

 

Globeserv Alapkezelő

Tájékoztatás

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

Az MNB a H-KE-III-112/2017.számú határozatával jóváhagyta a Reálszisztéma Nyíltvégű

Ingatlanbefektetési Alap kezelési szabályzatának módosítását. A módosított szabályzat a honlapunkon megtekinthető.

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap neve 2017.02.15-től BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap névre változott.

A Takarékbankkal kötött forgalmazási szerződés szerint a BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2017.02.17-től megkezdődött. A befektetési jegyek értékesítése a Takarékbank központi fiókjában történik. ( Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1122 Budapest,Pethényi köz 10)

 

Budapest, 2017. február 21.

 

 

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Tájékoztatás

 

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

  1. Az MNB a H-KE-III-76/2017.számú határozatával jóváhagyta a Globeserv Marco-Polo Nemzetközi Részvény Alap kezelési szabályzatának módosítását. A módosított szabályzat a honlapunkon megtekinthető.

    A Globeserv Marco-Polo Nemzetközi  Részvény Alap neve 2017.02.01-től Horizon Nemzetközi Részvény Alap névre változott.

 

  1. Az MNB a H-KE-III-78/2017.számú határozatával jóváhagyta a Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap kezelési szabályzatának módosítását. A módosított szabályzat a honlapunkon megtekinthető.

 

A Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap neve 2017.02.01-től Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alapra változott.

 

  1. A Takarékbankkal kötött forgalmazási szerződés szerint a Horizon Nemzetközi Részvény Alap “A” sorozat és a Mont Blanc Nemzetközi Kötvény  Alap “A” sorozat befektetési jegyeinek forgalmazása 2017.02.01-től megkezdődött. A befektetési jegyek értékesítése a Takarékbank központi fiókjában történik. ( Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1122 Budapest,Pethényi köz 10)

 

Budapest, 2017. február 07.

 

 

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

 

 

                     

                       

 

 

 

 

Tájékoztatás Bankszünnapról

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap, a Horizon Nemzetközi Részvény Alap (korábbi neve: Globesev Marco-Polo Nemzetközi részvény Alap), a Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (korábbi neve: Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap)  és a Bauer& Berger zártkörű Ingatlanbefektetési Alap(korábbi neve: Amston Zártkörű Ingatlanbefektetési Alap) letétkezelője az Erste Bank Hungary Nyrt 2017.02.06-án bankszünnapot tart.

Erre a napra vonatkozó nettó eszközérték nem kerül megállapításra.

A bankszünnap nem minősül forgalmazás elszámolási napnak, így ezen a napon a forgalmazás szünetel.

Kérjük szíves megértésüket.

 

Budapest, 2017. február 01.

 

 

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Tájékoztatás

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

A Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlan Alap, Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap, és a Globeserv Marco-Polo Nemzetközi Részvény Alap forgalmazása az elmúlt időszakban forgalmazó partner váltása miatt fel volt függesztve.

A Magyar Takarékbank Zrt-vel kötött forgalmazási megállapodással összefüggésben az alapkezelési szabályzatok módosításait a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. az előírásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank részére jóváhagyásra megküldte.

A fentiek értelmében a Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlan Alap forgalmazásának felfüggesztését saját hatáskörben 2017. február elsejével megszüntetjük.

A Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap, és a Globeserv Marco-Polo Nemzetközi Részvény Alap FORINT sorozatai forgalmazásának felfüggesztése 2017. február elsejével lejár, meghosszabbítását nem kérelmezzük a Magyar Nemzeti Banktól.

A Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap, és a Globeserv Marco-Polo Nemzetközi Részvény Alap EURÓ sorozatok forgalmazásának indulása előreláthatólag 2017. március elsejétől várható a forgalmazóval kötött szerződéssel összhangban.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a tényleges forgalmazás csak a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyó határozata után kezdődhet el, melyről közzététel formájában haladéktalanul tájékoztatást adunk.

 

 

Budapest, 2017. január 31.

 

 

GLOBESERV Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Tájékoztatás részvényesek tulajdoni és szavazati hányadáról

TAJÉKOZTATÁS!

a  részvényesek nevéről, illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A Globeserv Alapkezelő (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 6/a.; cégjegyzékszám: Cg-01-10-044375, a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formáról és kezelőiről,valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  2014.évi XVI. törvény 167.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit és az érintetteket, hogy a Társaság tulajdonosi szerkezete a következőképen alakul: Vorient Zrt 60%,Tóth Mihály 40%.

 

 

 

Budapest,2016.01.30 

 

Globeserv Alapkezelő

Tájékoztatás Szünnapról.

 

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

A társaság 2016. évi munkarend szerinti

2016.október 15.( szombat)

napon szünnapot tart, a Társaság által kezelt

Reálszisztéma Ingatlan Alap

Marco-Polo Nemzetközi Részvény Alap

Mont –Blanc Nemzetközi Kötvény Alap

Amston Zártkörű Ingatlanbefektetési Alap

erre a napra vonatkozó nettó eszközérték adatai nem kerülnek megállapításra.

 

 

Budapest, 2016. október 10.

 

Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt

Közlemény befektetési jegy tulajdonosoknak

 

Az MNB 2016.március 11.napján kelt,H-JÉ-III-B-17/2016.számú határozatának (határozat) V. pontjában elrendelt,az Alapkezelő az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 1994.november 2.hozott 100.022/94.számú határozatával kiadott, azt követően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012.november 21. napján hozott H-EN-III-1109/2012.számú határozatával,illetve az MNB 2015.június 15. napján kiadmányozott H-EN-III-88/2015.számú határozatával fenntartott tevékenységi engedélyeinek –a kollektív portfóliókezelési tevékenység vonatkozásában történő felfüggesztését megszünteti.

Jelenleg több pénzintézettel is folynak a tárgyalások a forgalmazás mihamarabbi újraindítására. Az egyeztetések sikeres lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul tájékoztatja a befektetési jegy tulajdonosokat ennek megtörténtéről és további teendőiről.

 

 

Budapest, 2016. szeptember 8.

 

Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt

Közlemény befektetési jegy tulajdonosoknak

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2016 április 19-én tartott rendkívüli közgyűlésén az alábbiakról döntött:

- a Bszt. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján hozott határozatával a Magyar Nemzeti Banknál kezdeményezte a befektetési szolgáltatási tevékenységének megszüntetését, vagyis a tevékenység folytatásával teljes körűen felhagy.

- A Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt

  • Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap,
  • Marco Polo Nemzetközi Részvény Alap,
  • Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap

vezető forgalmazói jogviszonyát is megszünteti.

 

Ezzel kapcsolatban a Reálszisztéma arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy a náluk vezetett ügyfélszámlák bezárásra kerülnek, az azokon található befektetési jegyeket vissza kell váltani, vagy el kell transzferáltatni másik ügyfélszámla vezetésére jogosult pénzügyi intézményhez.

 

A Globeserv Befektetési Alapkezelő által kezelt befektetési alapok forgalmazását a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-17/2016, H-KE-III-299/2016, H-KE-III-301/2016, H-KE-III-302/2016, H-KE-III-303/2016 számú határozataiban felfüggesztette, így a befektetési jegyek visszaváltására az engedély felfüggesztésének visszavonásáig az MNB határozata alapján nincs lehetőség.

 

Az alapkezelő teljes mértékben elkötelezett abban, hogy működését a lehető legmagasabb színvonalon folytathassa, és folyamatos erőfeszítéseket tesz a határozatban foglaltak teljesítésére, az engedély felfüggesztésének megszüntetésére.

 

A fentieket figyelembe véve az Alapkezelő az alábbiakról tájékoztatja a befektetési jegy tulajdonosokat:

- A befektetési jegyek vételére és visszaváltására legkorábban a forgalmazási engedély felfüggesztésének megszüntetése után kerülhet sor.

- Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank a forgalmazás folytatásáról dönt, és a befektetési jegy tulajdonosnak még élő számlája van a Reálszisztémánál, úgy azon a számlán nyílik lehetősége a befektetési jegy eltranszferálására, vagy visszaváltására.

- Amennyiben a Reálszisztéma az ügyfélszámlát nem tudja tovább tartani, és az MNB addig nem hoz döntést az Alapok forgalmazásának folytatásáról, úgy az Ügyfeleknek arra van lehetőségük, hogy egy másik, ügyfélszámla vezetésére jogosult pénzügyi intézménynél számlát nyitva a befektetési jegyeket áttranszferáltathassák, ahol dönthetnek azok megtartásáról, vagy amint lehetőség lesz rá, visszaváltásáról.

- Amint az alapkezelőnek sikerül új forgalmazóval megállapodnia, haladéktalanul tájékoztatja a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt.-t és a befektetési jegy tulajdonosokat ennek megtörténtéről és teendőikről.

 

Szíves türelmüket, és megértésüket köszönjük!

Budapest, 2016.05.19