Havi befektetői hírlevél

Tájékoztatás Szünnapról.

 

A Globeserv Alapkezelő (1022 Budapest,Törökvész út 6/A, cégjegyzékszám: cg.01-10-044375) közzétételi és bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatja  a Tisztelt befektetőit az alábbiakról:

A társaság 2016. évi munkarend szerinti

2016.október 15.( szombat)

napon szünnapot tart, a Társaság által kezelt

Reálszisztéma Ingatlan Alap

Marco-Polo Nemzetközi Részvény Alap

Mont –Blanc Nemzetközi Kötvény Alap

Amston Zártkörű Ingatlanbefektetési Alap

erre a napra vonatkozó nettó eszközérték adatai nem kerülnek megállapításra.

 

 

Budapest, 2016. október 10.

 

Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt

Közlemény befektetési jegy tulajdonosoknak

 

Az MNB 2016.március 11.napján kelt,H-JÉ-III-B-17/2016.számú határozatának (határozat) V. pontjában elrendelt,az Alapkezelő az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 1994.november 2.hozott 100.022/94.számú határozatával kiadott, azt követően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012.november 21. napján hozott H-EN-III-1109/2012.számú határozatával,illetve az MNB 2015.június 15. napján kiadmányozott H-EN-III-88/2015.számú határozatával fenntartott tevékenységi engedélyeinek –a kollektív portfóliókezelési tevékenység vonatkozásában történő felfüggesztését megszünteti.

Jelenleg több pénzintézettel is folynak a tárgyalások a forgalmazás mihamarabbi újraindítására. Az egyeztetések sikeres lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul tájékoztatja a befektetési jegy tulajdonosokat ennek megtörténtéről és további teendőiről.

 

 

Budapest, 2016. szeptember 8.

 

Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt

Közlemény befektetési jegy tulajdonosoknak

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2016 április 19-én tartott rendkívüli közgyűlésén az alábbiakról döntött:

- a Bszt. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján hozott határozatával a Magyar Nemzeti Banknál kezdeményezte a befektetési szolgáltatási tevékenységének megszüntetését, vagyis a tevékenység folytatásával teljes körűen felhagy.

- A Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt

  • Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap,
  • Marco Polo Nemzetközi Részvény Alap,
  • Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap

vezető forgalmazói jogviszonyát is megszünteti.

 

Ezzel kapcsolatban a Reálszisztéma arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy a náluk vezetett ügyfélszámlák bezárásra kerülnek, az azokon található befektetési jegyeket vissza kell váltani, vagy el kell transzferáltatni másik ügyfélszámla vezetésére jogosult pénzügyi intézményhez.

 

A Globeserv Befektetési Alapkezelő által kezelt befektetési alapok forgalmazását a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-17/2016, H-KE-III-299/2016, H-KE-III-301/2016, H-KE-III-302/2016, H-KE-III-303/2016 számú határozataiban felfüggesztette, így a befektetési jegyek visszaváltására az engedély felfüggesztésének visszavonásáig az MNB határozata alapján nincs lehetőség.

 

Az alapkezelő teljes mértékben elkötelezett abban, hogy működését a lehető legmagasabb színvonalon folytathassa, és folyamatos erőfeszítéseket tesz a határozatban foglaltak teljesítésére, az engedély felfüggesztésének megszüntetésére.

 

A fentieket figyelembe véve az Alapkezelő az alábbiakról tájékoztatja a befektetési jegy tulajdonosokat:

- A befektetési jegyek vételére és visszaváltására legkorábban a forgalmazási engedély felfüggesztésének megszüntetése után kerülhet sor.

- Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank a forgalmazás folytatásáról dönt, és a befektetési jegy tulajdonosnak még élő számlája van a Reálszisztémánál, úgy azon a számlán nyílik lehetősége a befektetési jegy eltranszferálására, vagy visszaváltására.

- Amennyiben a Reálszisztéma az ügyfélszámlát nem tudja tovább tartani, és az MNB addig nem hoz döntést az Alapok forgalmazásának folytatásáról, úgy az Ügyfeleknek arra van lehetőségük, hogy egy másik, ügyfélszámla vezetésére jogosult pénzügyi intézménynél számlát nyitva a befektetési jegyeket áttranszferáltathassák, ahol dönthetnek azok megtartásáról, vagy amint lehetőség lesz rá, visszaváltásáról.

- Amint az alapkezelőnek sikerül új forgalmazóval megállapodnia, haladéktalanul tájékoztatja a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt.-t és a befektetési jegy tulajdonosokat ennek megtörténtéről és teendőikről.

 

Szíves türelmüket, és megértésüket köszönjük!

Budapest, 2016.05.19

Sajtóközlemény – Új stratégiával folytatja a Globeserv

A Magyar Nemzeti Bank vizsgálatát követően, amely 30 millió forintos bírsággal zárult, rendkívüli közgyűlést tartott a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. A tulajdonosok 100 százalékban a tevékenység folytatása mellett döntöttek, és egyhangú határozattal biztosították, hogy az MNB-bírság kifizetéséhez szükséges összeget fedezik.

A tulajdonosi döntés alapján a menedzsment mindenben együttműködik a MNB-vel, hogy a vállalat további törvényes működése hosszú távon lehetővé váljon. A felügyeleti szerv határozatában megjelölt hiányosságok pótlása folyamatban van. A társaság tulajdonosai döntöttek a cég sajáttőke-helyzetének javításával kapcsolatban is.

Mivel a menedzsment közlése alapján a cég partnerei is pozitívan látják a jövőbeni együttműködés lehetőségét, a Globeserv folytatni kívánja tevékenységét. A vezetőség felhívta a figyelmet arra is, hogy nem szabad összekeverni az MNB-vizsgálatot a korábbi pénzügyi botrányokkal, hiszen itt nincsenek károsultak, az MNB vizsgálatának fókuszában a 2014-es Btel-kötvényvásárlás volt. A Globeserv menedzsmentje által kidolgozott stratégia a tulajdonosok álláspontja szerint alkalmas arra, hogy az MNB-vizsgálatot követően a vállalat az ügyfeleket, befektetőket továbbá is megfelelő színvonalon kiszolgálja.

 

Budapest, 2016.03.31

Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt.